*** Om de inhoud en de leesbaarheid van een tekstblad te bevorderen, … *** Om de inhoud en de leesbaarheid van een tekstblad te bevorderen, … (Idem voor organogram.) *** Om dit soort problemen te kunnen hanteren moeten er afspraken gemaakt worden. ***