*** Blind typen. Da’s nog wat anders dan geblindoekt door gewone verkeer rijden. Wie was dat ook al weer? Philip (RWS) direct: "Dat was David Burgless." Burgless te vertalen als Diefloos …? *** Cursist kwam voor basiscursus maar werkte al jaren met Excel. Gebruikte vakjes voor technisch tekenen. *** Cursist mocht zeer beslist niets leren over formules. Had ook zakrekenmachientje meegekregen van baas. Na telefonisch overleg bleek reden: Excel stond in Toon formule-stand via verkeerd Map.xlt. ***