*** Servituut = Erfdienstbaarheid; een last waarmede een erf bezwaard is ten bate van een aangrenzend erf. *** Shibbolethwoord = Herkenningswoord voor uitspraak van dialect. *** Synoniem = Woorden of woordgroepen met gelijke betekenis. ***