Voorbeeldbestanden

Hoe is het zo gekomen?

Wat doet de Excel-functie BESSEL.K? Ik zou het niet weten. Maar ik heb hem wel werkend gekregen en dat is ook wat waard. Gelukkig geldt voor de meeste functies dat, behalve dat ze werken, ik ze ook begrijp. Zo ontstond FunctiesAlle.xls.
Om een lang verhaal kort te maken: ik heb een poging gedaan om van Excel 'alle' mogelijk­heden in praktijk te brengen. Alle functies, alle grafieksoorten, alle denkbare opmaak. Toe­gegeven: uiterst saai en ver van de werkelijkheid. Maar ook handig om eens iets in op te zoeken. Hier en daar heb ik simpele praktijkvoor­beelden gebruikt.
Voor wat betreft Excel en Word ben ik zo langzamerhand bij tot en met versie 2010. Access en PowerPoint blijven voorlopig beperkt tot 2003. Ik doe niks meer aan de oude bestanden.
In de Access-voorbeelden ziet u bijvoorbeeld de stappen in normalisatie, alle veldtypen met hun (on-)mogelijkheden, alle mogelijke manieren om queries te maken, alle soorten formu­lieren en rapporten enz.
PowerPoint ... één bestand, één presentatie. Maar meteen met alles wat dit programma vermag.

Alles bij elkaar gaat het om ongeveer 125 Mb aan informatie en voorbeelden!

Het is heel begrijpelijk dat men op Internet toont wat bekend is, wat men weet over iets, wat een programma kan. In de voorbeeldbestanden staan ook alle dingen die ik niet weet of die volgens mij niet kunnen vermeld in rood. (Voor zover ik me ervan bewust ben, natuur­lijk.) Zo vallen die dingen schrijnend op. Niet gebruikelijk, wel zo eerlijk. Bijstand in dezen (aanvullingen, oplossingen) wordt zeker op prijs gesteld. Hij die alles weet, gooie de eerste steen.

Als u mijn bezigheden waardeert en me wilt aanmoedigen om meer te doen, kunt u me een berichtje of aanvullingen sturen of een bijdrage leveren:

Hoe te gebruiken?

De meeste Excel werkmappen staan er in twee vormen: uitgewerkt en blanco. De uitgewerkte versie toont het gebruik van opmaak, functies, animaties enz. In het blanco exemplaar kunt u zelf aan de slag.
De overige voorbeelden komen in enkelvoud.
In de meeste voorbeelden zitten macro’s. Volgens mij zijn ze veilig :-). Zet de macro­bevei­liging op Gemiddeld zodat je ze in of uit kunt schakelen. 

De bestanden

Het materiaal op deze site mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De presentaties en voorbeeldbestanden (of delen daarvan) mogen zonder mijn goedkeuring dus niet worden gebruikt in werk, trainingen, cursussen, boeken of presentaties. Alles dient 'ter eigen lering ende vermaak'.

Het gebruik van deze bestanden is voor eigen risico.

Bij het ophalen van de bestanden werkt [Opslaan] en dan lokaal bekijken beter dan direct [Openen] in de browser.

Excel
Bestand Mb Gezipt Bladen Beschrijving
Alles.xls
Alles.xlsx
0,2
0,1
0,2 1 Een compleet overzicht van alle bladen in alle mappen met een korte beschrijving.
Helpt misschien bij het zoeken.
Beveiliging.xlsm 0,5 0,5 26 Voorbeelden van blad- en mapbeveiliging, werkmap delen en wijzigingen bijhouden. Er moet nog aan geklust worden.
DiversenBerekeningen.xls
DiversenBerekeningen.xlsm
0,4
0,4
0,4 23 Een bonte verzameling van Excelleritus: mooie matrices, trend en groei op verschillende manieren (inclusief grafieken), registratie van werkuren en meterstanden, eerlijke verdeling van maaltijdkosten, enz. enz.
DiversenDatumTijd.xls
DiversenDatumTijd.xlsm
0,5
0,5
0,6 20 Ik ga voor 'Captains log, stardate ...'. Tot dan zitten we ermee: schrikkeljaren, ISO-week­nummers en negatieve tijden ... Ook de datum van de derde (en eerste) dins­dag van septem­ber en volgende maanden valt te berekenen.
DiversenGrafieken.xls
DiversenGrafieken.xlsm
15,4
11,1
29,5 59 Een paar mooi gekke grafieken: Nederland wordt warm(er), een waterval, histogram, de vier­kants­vergelijking, een grafiek-vector­tekening e.a. Zie de ver­schil­len tussen tien afrondings­functies en hoe je familiealbum op te vrolijken met grafie­ken. In-celgrafiekjes: de Sparklines van 2010 in 2003. De modulo­grafieken zijn oogstrelend.
DiversenGrafiekenAanvulling.xlsm 11,9 29,1 76 De derde watervalgrafiek en een tweede boxplot; dit keer bedacht door Hessel de Walle. De meeste grafieken kwamen van Hessel: de stoplichten, dynamische grafieken per rij en per kolom en meer. In de zipper een overzicht van de gebruikte techniekjes.
DiversenGrafiekenFunctieAnalyse.xlsm 0,7 0,7 11 Grafische analyse van diverse soorten vergelijkingen (van Nitin Metha).
DiversenGrafiekenOmwentelingen.xlsm 0,7 0,7 13 Grafieken op basis van trigonometrische functies (van Roberto Mensa).
DiversenGrafiekenPeltier.xlsm 2,0 2,6 77 Je moet ervoor dokken maar dan heb je ook wat: aanvullende grafieksoorten zoals Waterval, Miramekko en meer.
DiversenOplosser.xls
DiversenOplosser.xlsm
0,1 0,1 0,3 10 De Oplosservoorbeelden van Microsoft zijn zinniger. Toch een paar bladen met o.a. een ingeklede vergelijking en een ... foute Oplosser-oplossing. Het balletje-balletje­voorbeeld is leuk.
DiversenRariteiten.xls
DiversenRariteiten.xlsm
5,1
2,1
6,0 22 Morosofie en realiteit in één map: aller­hande wiskunde (Fermat, Kaprekar, Mersenne, Pascal), priemgetallen, combinaties en permutaties vs. iteraties, mini-RSA, controle­getallen en een werkend Conways Life.
NB: Bij openen van het bestand kunt u de melding over circulaire formules negeren. Klik op [Annuleren].
Draaitabel.xls
Draaitabel2003.xlsm
Draaitabel2010.xlsm
Draaitabel2016.xlsm
0,8
0,5
1,1
1,0
3,2 21
 
24
28
Ruim 200 draaitabellen, van simpel tot complex: filters, slicers en tijdlijnfilter, alle elf functies, lay-outs en het gebruik van een externe bron. De werkmap bevat alle tabel­opmaken, bere­kende velden en items en een hand­ge­maakte bediening. SET en de Kubusfuncties moeten nog.
DraaitabelOpgave.xls
DraaitabelOpgave2003.xlsm
DraaitabelOpgave2010.xlsm
DraaitabelOpgave2010.xlsm
0,5
0,3
0,5
0,5
     
ExterneGegevens.xls
ExterneGegevens.xlsx
0,5
1,1
1,8 11 Allerlei voorbeelden van Data-Externe gegevens ophalen.
Formules&Functies.xls
Formules&Functies.xlsm
0,5
0,8
4,9 20 Uitleg over en voorbeelden van het gebruik van formules en functies. De map bevat (bijna) alle theorie in zakformaat.
NB: Bij openen hoeft u de koppelingen niet te laten bijwerken. Klik op [Annuleren] bij de melding in verband met de circulaire formule.
Formules&FunctiesOpgave.xls
Formules&FunctiesOpgave.xlsm
0,4
0,6
     
F&FHulp.xls
F&FHulp.xlsx
0,0
0,0
  3  
FunctiesAlle.xls
FunctiesAlle2003.xlsm
FunctiesAlle2010.xlsm
FunctiesAlle2016.xlsm
2,5
1,0
1,8
1,7
9,6  
26
31
31
Alle (2003: 335 - 2016: 418) functies van Excel werkend! Maar zelden een uitleg van de betekenis van moeilijke functies zoals AANG.DUUR (berekent de aangepaste - mcAuley - duur van een waardepapier), GAMMA.INV (de inverse van de cumula­tieve gamma-verdeling) of C.LN (de natuur­lijke logaritme van een complex getal). En een paar 'Door gebruiker gedefinieerde' voorbeeldjes.
FunctiesAlleOpgave.xls
FunctiesAlleOpgave2003.xlsm
FunctiesAlleOpgave2010.xlsm
FunctiesAlleOpgave2016.xlsm
2,1
0,8
1,6
1,5
     
FunctiesExtraInvoegtoepassingen.xls
FunctiesExtraInvoegtoepassingen.xlsm
0,8
1,8
10,7 30 Sommige invoegtoepassingen bevatten eigen functies die soms wel, soms niet gedocumenteerd zijn. Hier een verslag van mijn gevecht met de ASAP-Utilities, Polynomials en XlXtrFun.
Om er een te noemen: Horizontaal èn vertikaal (één- of tweedimensionaal!) zoeken naar de dichtstbijzijnde waarde in plaats van de kleinere.
NB: U moet de genoemde invoegtoepas­singen wel eerst op uw eigen computer installeren. ;-)
FunctiesExtraFastExcel.xlsm 6,8 5,9 27 Nog een invoegtoepassing: FastExcel met NameManager.
Met NameManager kan meer dan de Excel-manager. De ruim 80 functies kunnen meer en werken sneller dan de Excel-varianten. Sommige kunnen overweg met 'regular expressions'!
Formulier.xls
Formulier.xlsm
0,2
0,1
0,2 5 O.a. een vergelijking tussen de bestu­rings­elementen van VBA, ouderwetse dialoogbladen en die van de werkbalk Formulier.
FormulierOpgave.xls
FormulierOpgave.xlsm
0,1
0,1
     
Fractals.xls
Fractals.xlsm
8,7
6,8
17,2 13 Fantastisch, die fractals. N.a.v. een boek heb ik Excel misbruikt om het fenomeen in beeld te brengen. De werkende (!) Mira fractals op het laatste blad zijn van Ad Commeren. Excel 'verslikt' zich regelmatig in de hoeveelheid data.
Gegevensanalyse.xls
Gegevensanalyse.xlsm
1,5
1,4
2,3 25 Mijn kennis van statistiek is beperkt. Toch heb ik een poging gewaagd om Gegevensanalyse uit de Analysis Toolpak te doorgronden. Er ontbreekt nog heel wat aan deze werkmap.
GegevensanalyseOpgave.xls
GegevensanalyseOpgave.xlsm
0,7
0,7
     
Grafieksoorten.xls
Grafieksoorten2003.xlsm
Grafieksoorten2010.xlsm
Grafieksoorten2016.xlsm
0,5
0,4
1,6
3,4
6,1 20
20
24
32
Plaats de celwijzer ergens in een lijst en druk op <F11>: grafiek gemaakt. Deze map toont 404 voorbeelden o.a. een 3D-bel en mijn 'trots': ik stond bovenop die 3D-vlakgrafiek ;–).
GrafieksoortenOpgave.xls
GrafieksoortenOpgave2003.xlsm
GrafieksoortenOpgave2010.xlsm
GrafieksoortenOpgave2016.xlsm
0,2
0,1
1,1
2,5
     
Grafiekopties.xls
Grafiekopties2003.xlsm
Grafiekopties2010.xlsm
0,6
0,4
5,0
3,6 16
16
34
Ik had 122 versies van één grafiek nodig om alle (?) mogelijkheden te laten zien.
GrafiekoptiesOpgave.xls
GrafiekoptiesOpg2003.xlsm
GrafiekoptiesOpg2010.xlsm
0,2
0,1
3,6
     
HyperlinkMouseOverUDF.xlsm 0,4 0,3 9 Slechts wijzen - geen klik! - en een cel­waarde wijzigt tot een compleet andere grafiek.
Alles 'geleend' van wijze mannen.
Invalpool.xls
Invalpool.xlsm
0,1
0,1
0,8 1 Ooit gemaakt voor een schoolbestuur. Op basis van geregistreerde informatie kun je een geschikte leerkracht filteren. De map leest ook gegevens in die met Invalpool.doc zijn aangemaakt.
Lijsten.xls
Lijsten.xlsm
LijstenPersoneel.xlsm
3,3
3,6
0,1
8,2 47
50
6
Basisregels voor het opzetten van een Excel-lijst maar ook alles over sorteren, filteren, het gebruik van functies in een lijst etc. Ook een truc om twee lijsten te vergelijken en een paar voorbeeldlijsten met grafieken (gemanipuleerd met macro's). In de zip drie 'lijstvergelijkers' van anderen (met dank!).
LijstenOpgave.xls
LijstenOpgave.xlsm
2,0
2,9
     
Macros.xls
Macros.xlsm
1,2
3,6
3,9 32 Rijp en groen: zinnige en onzinnige voorbeel­den. Een slimme kilometer­administratie, bladtabs benoemen en Excel gaat 'praten'. Met functiemacro's wordt een adres ontleed in straat, huisnummer en toevoeging en Driehoek berekent de onbekende zijde van een rechthoekige driehoek.
MSEAnder.xls
MSEAnder.xlsm
1,2
0,5
3,1 12 Koppelingen tussen Excel en andere programma’s, bijvoorbeeld Word.
MSEAnderOpgave.xls
MSEAnderOpgave.xlsm
0,2
0,1
     
OLE.xls
OLE.xlsx
2,3
2,7
5,0 6 Voorbeelden van het gebruik van OLE-objecten.
OLEOpgave.xls
OLEOpgave.xlsx
0,2
0,6
     
Opmaak.xls
Opmaak.xlsm
1,0
7,6
9,4 16
27
Lettertypen, kleuren, randen, aange­paste getal­opmaken, voor­waar­de­lijke opmaak (ook met formules en relatief) en ga zo maar door. Welke RGB-waarde wordt gebruikt door het Huis van Oranje?
OpmaakOpgave.xls
OpmaakOpgave.xlsm
0,4
1,3
     
Plakken.xlsm 2,3 2,4 7 Kopiëren en dan plakken, kan het makkelijker? Waarom dan vijftien knopjes en Plakken Speciaal met twintig opties? Ik heb e.e.a. maar eens uitgezocht.
PlakkenHulp.xlsx
PlakkenHulp.docx
0,1
0,1
  1 Twee bestandjes met brondata voor Plakken.xlsm. Ze zitten ook in de zipper.
StructuurXML.xlsm 0,1 0,1 6 Office 2010: pptx, docx, xlsx, xlsm. Het is allemaal XML wat de klok slaat. Dit bestand is een eerste poging tot het ontrafelen van het geheim van het nieuwe bestands­formaat.
Tekenen.xls
Tekenen2003.xlsm
Tekenen2010.xlsm
2,2
0,7
7,1
12,7 19
19
28
Excel is er om te rekenen. Maar je kunt het programma leuk gebruiken om te tekenen: alle mogelijkheden met Auto­Vormen, Word- en SmartArt. Van high tech schema's tot een kleurplaat voor de kleintjes.
TekenenOpgave.xls
TekenenOpgave2003.xlsm
TekenenOpgave2010.xlsm
0,9
0,5
4,6
     
VBAatje.xls
VBAatje.xlsm
1,3
0,9
1,6 13 Het onderwerp van deze werkmap is programmeren in VBA. Hij bevat 11 bladen, 3 formulieren, 18 modules, 4 klassenmodules en honderden voorbeeldprocedures en -functies.
Access
Bestand Mb Gezipt   Beschrijving
Attentie a.u.b.! Aan de databasevoorbeeldbestanden wordt nog gewerkt.
Aan de andere kant: de bestanden lijken me de moeite van het publiceren waard.
Haal in ieder geval de hulpbestanden op. Plaats ze in dezelfde map als de database en maak deze map de standaarddirectory voor Access.
Hulpbestanden.zip   0,4   In sommige databases wordt gebruik gemaakt van OLE-verwijzingen. Alle hulpbestanden zitten in deze zip.
BitsAndPieces1.mdb
BitsAndPieces1.accdb
2,8
2,9
1,3   Een database vol geneuzel: alle gegevenstypen, veldeigenschap­pen, opzoekvelden, cross-field validatie en indexen. Eenentwin­tig tabellen met simpele (en gekke) voorbeelden.
tblFieldValidations gaat over het mysterie 'Validatieregel Is Not Null, Vereist en Lengte nul toe­staan'.
Drie formulieren tonen alle gegevens­typen, veldopmaak en dat 'mysterie'.
BitsAndPieces2.mdb
BitsAndPieces2.accdb
1,1
1,3
0,2   In BitsAndPieces2 probeer ik 'normali­satie' te visualiseren.
U vindt u vier keer ongeveer dezelfde gegevens. De eerste keer staat alles in één tabel: de nulde normaalvorm. In de vierde versie is 'alles' uitgesplitst in domein-, hoofd- en koppeltabel­len.
NB: Ik heb de Wizard Opzoeken gebruikt om vreemde-sleutel­waarden te tonen als leesbare gegevens.
BitsAndPieces3.mdb
BitsAndPieces3.accdb
1,4
1,5
0,3   Alle soorten en maten query's in ongeveer 140 voorbeelden. Sorteren, filteren, rekenen (zelfs rangnummers); één of meer brontabellen; inner, outer en self joins; actiequery's en SQL. Het komt allemaal voorbij.
BitsAndPieces4.mdb
BitsAndPieces4.accdb
11,0
10,4
6,6   Alle soorten formulieren. Van een AutoForm, via alle opties met de Wizard Formulier tot een hoofd-sub-sub-sub­formulier. En het Schakelbord natuurlijk.
Het programmeren van de besturings­elementen is een hoofdstuk apart. Zie hiervoor KleineDemos.mdb. Maar alle gebeurtenissen worden getoond in frm10##.
BitsAndPieces5.mdb
BitsAndPieces5.accdb
2,7
2,8
0,6   Idem voor rapporten.
BitsAndPieces6.mdb
BitsAndPieces6.accdb
1,0
1,0
0,4   Pagina's ... Moet ik nog aan beginnen ;-(.
BitsAndPieces7.mdb
BitsAndPieces7.accdb
1,4
1,0
0,5   Macro's zijn een beetje ouderwets. Toch kan veel. Extraatje: macro's 'aangestuurd' vanuit een aangepaste werkbalk (!).
BitsAndPieces8.mdb
BitsAndPieces8.accdb
1,7
1,6
0,7   In de modules niet gebeurtenis­procedures maar VBA met MAO, DAO, ADO en SQL. Dat levert kilometers code.
AccessBeveiliging.doc
AccessBeveiliging.docx
0,5
1,0
1,0   De volgende zeven databases (Coderen t/m Wachtwoord) gaan over beveiliging e.a. De data en de structuur zijn niet zo interessant.
Dit document geeft een korte beschrijving en een paar wachtwoorden.
Coderen.mdb
Coderen.accdb
1,3 1,8 1,7   De gegevens in de database worden versleuteld waardoor ze niet meer direct van schijf (met een tekstverwerker) gelezen kunnen worden. In Access blijft alles gewoon leesbaar en toegankelijk.
GebruikersGroepen.mdb
GebruikersGroepen.mdw
1,7
0,1
2,7   Met de Wizard Gebruikers en groepen zet je een database goed op slot. Per databaseobject en per gebruiker(-sgroep) kunnen de rechten worden ingesteld; van niks, via alleen kijken tot bewerken en beheren.
Zie AccessBeveiliging.docx voor de gebruikers en hun wachtwoor­den.
De zipper bevat het benodigde mdw-bestand en o.a. een batchfile en een snelkoppeling om de database te openen met het juiste werkgroepbestand.
MDE.mde 1,3 0,6   In een MDE-database kan het ontwerp van formulieren, rapporten en modules niet meer worden geopend.
ReadOnly.mdb
ReadOnly.accdb
1,3
1,7
1,5   Dit is de simpelste vorm van beveiliging: het RO-attribuut van Windows/DOS.
Replicatie.mdb
RGlobal1.mdb
2,6
2,1
10,1   Door replicatie kunnen twee of meer gebruikers in verschillende exemplaren van de database werken. D.m.v. synchro­nisatie wordt de replica set bijgewerkt.
De zipper bevat 19 bestanden: globale, lokale, anomieme en gedeeltelijke replica's en enige documentatie.
Splitsen.mdb
Splitsen_be.mdb
Splitsen.accdb
Splitsen_be.accdb
1,4
0,5
1,0
0,9
1,6   In een gesplitste database zitten de tabellen in het zogenaamde back-end.
De zipper bevat beide bestanden.
Wachtwoord.mdb
Wachtwoord.accdb
1,3
1,5
4,0   Met een wachtwoord kan de toegang tot de database op een simpele manier geregeld worden. Het biedt niet een toegang per object.
Zie AccessBeveiliging.docx voor het wachtwoord.
KleineDemos.mdb
KleineDemos.accdb
3,8
3,6
2,5   KleineDemos is één grote, gezellige 'bende'. Houd de <Shift> ingedrukt bij openen om achter de schermen te kunnen kijken.
Er zitten eigenlijk 3,5 db's in deze verpakking: personen met hobby's, een tellerregistratie en een rondleidingen­administratie plus nog wat los grut met fantastische formulieren. Te veel om hier allemaal op te sommen.
Ook de 'bediening' mag er zijn: een schakelbord, vier lagen diep met tien (10) knoppen en een toegevoegde opdracht.
MacroLibrary.mda 0,5 0,0   Mijn eerste Access-invoegtoepas­sing!
Door mijn aanhoudende gevecht met de documentatie van data­bases had ik behoefte aan VBA-routines die
a) de database (de namen en eigen­schap­pen van tabellen, queries en velden) vastleggen in tabellen en
b) altijd in iedere database beschikbaar zijn.
Het resultaat gaat hierbij. Het bestand moet worden geplaatst in de map "Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns".
De opdrachten verschijnen in het menu Extra onder Invoegtoepassingen.
Word
Bestand Mb Gezipt Pg's Beschrijving
WordInVogelvlucht.doc
WordInVogelvlucht.docx
0,2
11,6
   
147
Zolang de PPt-presentatie voor Word niet beschikbaar is, moet dit document volstaan: Word in vogelvlucht (drone view).
Het geeft een overzicht van alle opdrachten in alle groepen op alle tabs.
AfbeeldingPlaatsingAlle.docx 0,6   123 Wat doet Word toch met die afbeeldin­gen? Ze stuiteren over de bladzijde.
AlineaOpmaakAlle.docx 0,8   35 Grotendeels bekende kost: uitlijnen, inspringen enz. Maar ook trucjes als regels bijeenhouden. Opsommingstekens en Nummering zorgen voor veel pagina's aan drab en droevenis.
BladwijzersEnVelden.doc
BladwijzersEnVelden.zip
0,6  
0,5
 
30
Dynamische documenten met velden en bladwijzers: facinerend!
Bij openen wordt u gevraagd om de koppeling met Outlook-Contactpersonen te bevestigen.
In de zipper ook een kleine database.
BouwstenenAlle.docm 0,1   23 In mijn Word vond ik 312 bouwstenen. Het zijn o.a. de oude AutoTeksten en ze worden gebruikt bij de vele snelonder­delen.
LettertypenAlle.docx 0,1   24 Uiterst saai: alle letters, cijfers en leestekens van alle lettertypen.
LettertypeOpmaakAlle.docm 2,8   19 Zou er iets makkelijker kunnen zijn in een tekstverwerkings­programma zoals Word dan tekenopmaak (Lettertype)? Het blijkt van niet: 21 pagina's met kaal en alleen voorbeelden van de mogelijkheden. (Was dit ooit mijn eerste Word 2010-bestand?)
OpmaaksetsAlle.docx 2,9   50 De globale opmaak van stijlen wordt aangestuurd door opmaaksets. In dit bestand 50 plaatjes van twee thema's met steeds 15 verschillende opmaaksets. Bij één opmaakset heb ik alle kleuren, fonts en alinea-afstanden toegevoegd.
SectieOpmaakAlle.zip   0,8 94 Het minder bekende fenomeen 'sectie' binnenstebuiten gekeerd: marges, kop- en voetteksten, paginarand, ... Alles in levende lijve.
Ik moest vijf hulpbestandjes maken omdat sommige instellingen binnen één bestand conflicteren.
Sjabloon.dot
Sjabloon.docm
0,4
0,1
   
2
Mijn Normal.dot bevat misschien aardige dingetjes. De documentatie zit als tekst in het bestand.
SneltoetsenAlle.docx 0,1   13 Geen letter aan getypt: een overzicht van al (252) mijn (!) sneltoets­toe­wij­zingen.
StijlenAlle.docm 0,3   32 Een flinke tabel met voorbeelden van alle (269) stijlen voor tekst, lijsten en tabellen. Alle voorzien van enkele opmaak­instellingen.
StijlenOpmaakAlle.docx
StijlenOpmaakAlleVervolg.docx
0,3
0,0
  8
10
Stijlen zijn de spil voor een stevige, consistente en hanteerbare opmaak van een document. Iedereen (?) kent de kopstijlen. Maar wie weet dat stijlen een gewicht hebben? De stijlen binnenste­buiten gekeerd!
Tabellen.doc
Tabellen.docx
0,6
0,3
   
18
Dit voorbeeldbestand is nauwelijks geschikt voor publicatie. Er moet nog veel aan gebeuren en het is nog echt 2003 en een mengelmoesje van Nederlands en Engels. Maar toch, omdat er zoveel moois kan met tabellen: Tabellen.doc.
Invalpool.doc 0,4     Ooit gemaakt voor een schoolbestuur. Invalleerkrachten kunnen dit document gebruiken om hun beschikbaarheid en kwaliteiten kenbaar te maken. De gegevens uit het document kunnen overgehaald worden naar Invalpool.xls.
PowerPoint
Bestand Mb Gezipt Dia's  Beschrijving
PowerPoint.ppt
PowerPoint.pptm
23,0 21,5 36,4 1.150 Dit bestand staat ook op de pagina Presentaties. Het toont 'bekant' alle mogelijkheden van dit programma.
MacroLibrary.ppt
MacroLibrary.pptm
0,0 0,0 0,0 1 Dit bestand bevat (on-)nuttige macro's bv. Dubbelscroll om alle vensters te scrollen en ook een verfijnde zoekopdracht. Deze opdrachten bestaan in Word en Excel maar niet in PPt.
pptEventFvZ.ppa 0,0 0,0 1 Deze invoegtoepassing laat zien hoe gebeurtenissen in PPt 'gevangen' kunnen worden.